Archiwum z... lipiec 1997
1 lipca 1997 16:07:36 - Codziennik

Pierwsze połączenie z Internetem

…na modemie. To był lipie/sierpień 1997 roku.

Numer telefonu: 0 20 21 22
Login: ppp
hasło: ppp

Pierwsza otwarta strona: www.onet.pl :D (wtedy wyglądała tak: onet.pl)

Pierwsza zarejestrowana domena:

NAZWA DOMENY: comdes.com.pl
utworzona: 1998.04.29 13:00:00

Pierwszy hosting uruchomiony dla tej domeny: 3 maja 1998 (hasło do konta: C0mD3598 („tam po C jest zero”))
Usługodawca OptimusNET (onet.pl)

Więcej informacji: http://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Internetu_w_Polsce